چک ایمیل  پروفایل من         answer2

button2

 

خدمات مرکز - ید درمانی

ید درمانی:

این بخش به عنوان اولین بخش ید درمانی در کشور با سابقه 40 ساله از این درمان با 4 تخت در دو اتاق حفاظت شده آماده ارائه خدمات به بیماران مبتلا به کانسرهای تمایز یافته تیروئید می باشد.

برای ید درمانی  پس از تشخیص پزشک معالج در این مرکزبرای بیمار در تاریخ مشخص شده ید سفارش داده می شود. این ید در تاریخ معین از سازمان انرژی اتمی به بخش منتقل می شود و مقدار آن متناسب با دستور پزشک مربوطه می باشد و در صورتیکه از آن استفاده نشود قدرت خود را به تدریج از دست می دهد.

در روزی که نوبت ید درمانی شما می باشد بایستی در ساعت 8 صبح با کارت خود که تاریخ بستری شما بر روی آن ثبت شده به پذیرش مراجعه نمایید. پذیرش با ارسال پرونده شما به درمانگاه شما را در نوبت ویزیت توسط پزشک مربوطه قرار می دهد پس از ویزیت در صورتیکه منعی برای درمان شما وجود نداشته باشد بهمراه پرونده خود و دستور پزشک به پذیرش مراجعه تا اقدامات لازم جهت بستری انجام شود. پس از بستری به شما چند سی سی مایع که محتوی ید رادیواکتیو می باشد خورانده می شود و پس از آن شما نبایستی از آن اتاق خارج شوید چرا که اشعه موجود در بدن شما که حاصل خوردن ید رادیواکتیو می باشد برای افراد سالم مضر می باشد. اجازه ترخیص شما توسط مهندسین بخش فیزیک پزشکی پس از اندازه گیری میزان اشعه ساتع شده از بدن شما صادر می شود و آن زمانی است که میزان ید رادیواکتیو موجود در بدن شما برای اطرافیان  ضرری نداشته باشد. مدت بستری شما از 3 تا 10 روز بسته به میزان دفع ید از بدن شما متفاوت می باشد.